Privacyverklaring

 

INHOUD

 • Over ons privacybeleid
 • Welke gegevens hebben wij nodig
 • Doel
 • Persoonsgevens beveiliging
 • Cookies
 • Bewaartermijnen
 • Webwinkelsoftware
 • Webhosting
 • Verzending
 • Email
 • Inzage gegevens
 • Contactgegevens

 

OVER ONS PRIVACYBELEID

Wij van Moos Fashion respecteren de privacy van al onze shoppers. Wij zullen zorg dragen voor de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het verwerken en verzenden van jouw bestelling. Wij zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Moos Fashion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen. [email protected]

 

WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betaalgegevens
 • Geboortedatum

 

DOEL GEGEVENSVERWERKING

Moos Fashion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om bestellingen bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Onze website te optimaliseren

 

PERSOONGEGEVENS BEVEILIGEN

Moos Fashion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze site maakt gebruik van de techniek: Secure Socket Layer. Jouw gegevens zullen ten alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandelt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: [email protected]

 

COOKIES 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser wordt opgeslagen op je computer. Moos Fashion gebruikt cookies om jouw te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser instellen dat als je aan het shoppen bent bij Moos Fashion je geen cookies ontvangt. 

Wij gebruiken cookies voor:

 • het inloggen op onze website gemakkelijk te maken
 • jouw instellingen en voorkeuren te onhouden
 • onze website te optimaliseren

 

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

 

DERDEN:

WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

VERZENDEN

Als jij een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

EMAIL EN MAILINGLIJSTEN

Onze website maakt gebruik van Laposta een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Laposta. Laposta zal jouw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Als jij hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

PAYMENT PROCESSOR: MOLLIE

Voor het afhandelen (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Moos Fashion zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Moos Fashion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

CONTACTGEGEVENS

Moos Fashion

Harstastate 15

8926LE  LEEUWARDEN

[email protected]

www.moosfashion.nl

KVK NR: 01161422

BTW indentificatie nr: NL102174945B01

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »